Jong Voka Limburg verenigt jonge ondernemers en high potentials in Limburg. Het biedt een dynamisch netwerk om ervaringen uit te wisselen, open discussies te voeren en contacten te leggen die helpen in de uitbouw van hun persoonlijk ondernemersnetwerk. Dit door middel van netwerkactiviteiten, inspirerende bedrijfsbezoeken en uitgebreide vormingstrajecten.

Bezoek onze website

 

Activiteiten

Tijdens het werkingsjaar, dat loopt van september tot juni, wordt een waaier aan activiteiten aangeboden. Centraal staat steeds het uitbreiden van uw persoonlijk netwerk. Per maand organiseren wij één of meerdere activiteiten.

Onze activiteiten zijn onderverdeeld in 3 categorieën:

  • Vorming & opleiding
  • Bedrijfsbezoeken
  • Netwerking

Bekijk de agenda hier

Wie kan lid worden?

Leden van Jong Voka Limburg zijn jonge ondernemers, jonge managers en personen met een leidinggevende functie die jonger zijn dan 40 jaar.

Meer informatie over het lidmaatschap

#Partners & Sponsors